>>> TERMINE<<<
04.02.2023 # Neujahrsturnier U9/U11/m-F/Ü30 # Freital
04.02.2023 # MDEM U18 # Schmölln(TH)
05.02.2023 # MDEM U21 # Schmölln(TH)
05.02.2023 # Neujahrsturnier U13/U15/U18 # Freital
 
Treff/Abfahrt Freital (an beiden Tagen) und MDEM
07:15 Uhr in Rammenau (Dojo)
 
03.03.2023 # Mitgliederversammlung # Rammenau

Liebe Vorstände, Trainer, Verantwortlichen und Sportler,

leider müssen wir unser 20. Internationales Rammenauer Pokalturnier für dieses Jahr absagen. Aber es wird nicht ausfallen, wir verschieben das Jubiläumsturnier auf das nächste Jahr.

Es gibt mehrere Gründe für die Absage. Zum Einen hindern uns die Auflagen bezüglich Covid19 an einer Durchführung. Das, was von den Sportlern, Verantwortlichen, Trainern, Beteuern, Eltern und allen Helfern abverlangt wird, können und wollen wir nicht verantworten. Zum Anderen haben wir bis zum heutigen Tag, wie von uns gewünscht (Mail vom 31.07.2020) und wahrscheinlich aus demselben Grund -Covid19-, viel zu wenige Zusagen von Vereinen. Die Anzahl der vorab gemeldeten Judoka lässt kein Turnier mit wirklichem Turniercharakter zu. Wir vertrauen auf euer Verständnis und freuen uns auf das nächste Jahr, in dem hoffentlich wieder ganz normales Judo mit ganz normalen Turnieren stattfinden kann!

Mit sportlichen Grüßen

Der Vorstand


Drodzy Członkowie Zarządu, Trenerzy, Menedżerowie i Sportowcy,
Niestety, w tym roku musimy odwołać nasz 20. Międzynarodowy Turniej Rammenauer Cup. Ale nie zostanie odwołany, jubileuszowy turniej odkładamy na przyszły rok. Istnieje kilka powodów anulowania. Z jednej strony wymagania dotyczące Covid19 uniemożliwiają nam jego wdrożenie. Nie możemy i nie chcemy brać odpowiedzialności za to, czego wymaga się od sportowców, osób odpowiedzialnych, trenerów, przełożonych, rodziców i wszystkich pomocników. Z drugiej strony mamy do dzisiaj, zgodnie z naszym wnioskiem (e-mail z 31 lipca 2020) i prawdopodobnie z tego samego powodu -Covid19-, zdecydowanie za mało zobowiązań ze strony klubów. Ilość zarejestrowanych judoków nie pozwala na turniej o prawdziwym charakterze turniejowym. Ufamy, że zrozumieliście i czekamy na następny rok, w którym miejmy nadzieję, że normalne judo z normalnymi turniejami znów się odbędzie!
Ze sportowymi pozdrowieniami

Vážení členové správní rady, trenéři, manažeři a sportovci,
Bohužel musíme zrušit náš 20. ročník mezinárodního turnaje Rammenauer Cup pro tento rok. Ale nebude to zrušeno, odkládáme výroční turnaj na příští rok. Existuje několik důvodů pro zrušení. Na jedné straně nám požadavky týkající se Covid19 brání v jeho implementaci. Nemůžeme a nechceme převzít odpovědnost za to, co se vyžaduje od sportovců, odpovědných osob, trenérů, supervizorů, rodičů a všech pomocníků. Na druhou stranu máme do dnešního dne, na naši žádost (e-mail od 31. července 2020) a pravděpodobně ze stejného důvodu -Covid19-, příliš málo závazků od klubů. Počet předem zaregistrovaných judoků neumožňuje turnaj se skutečným turnajovým charakterem. Věříme ve vaše porozumění a těšíme se na příští rok, ve kterém se snad může znovu konat normální judo s normálními turnaji!
Se sportovním pozdravem

Dear board members, trainers, managers and athletes,
unfortunately we have to cancel our 20th international Rammenauer Cup tournament for this year. But it won't be canceled, we are postponing the anniversary tournament to next year. There are several reasons for the cancellation. On the one hand, the requirements regarding Covid19 prevent us from implementing it. We cannot and do not want to take responsibility for what is required of the athletes, those responsible, trainers, supervisors, parents and all helpers. On the other hand, we have until today, as requested by us (email from July 31, 2020) and probably for the same reason -Covid19-, far too few commitments from clubs. The number of judoka registered in advance does not allow a tournament with a real tournament character. We trust in your understanding and look forward to the next year, in which hopefully normal judo with normal tournaments can take place again!
With sporty greetings